OKSoubory cookies nám pomáhají pro vás zajistit kvalitnější uživatelskou zkušenost, která je přizpůsobena vašim potřebám. Procházením těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookies. Více informací a aktualizace nastavení pro soubory cookies
 • Home
 • Zásady Ochrany Dat
 • ZÁSADY OCHRANY DAT

  ZÁSADY OCHRANY DAT

  Zásady ochrany dat společnosti Havana Club International S.A. 

  Toto jsou zásady ochrany dat internetových stránek www.havana-club.com společnosti Havana Club International S.A., které obsahují, bez omezení, domovskou stránku, úvodní stránku a všechny ostatní stránky provozované pod stejným doménovým jménem nejvyššího řádu, a veškerý obsah tam umístěný („Stránky“), jak jsou poskytovány společností Havana Club International S.A., („Havana Club International“).

  Shromažďování informací

  Informace způsobilé k osobní identifikaci: Tyto Stránky mohou shromažďovat určité informace způsobilé k osobní identifikaci, jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, které se rozhodnete poskytnout, pokud budete odebírat informační leták nebo se na společnost Havana Club International S.A. obrátíte s otázkou. 

  Informace způsobilé k neosobní identifikaci: Na svých stránkách společnost Havana Club International S.A. shromažďuje také určité informace způsobilé k neosobní identifikaci, jakými jsou roční příjem, nákupní preference nebo věk, známé také jako demografické nebo profilové údaje, ačkoliv tyto informace nejsou povinné. 

  Cookies: „Cookies“ jsou informace, jež jsou umístěny na pevném disku počítače jednotlivce, aby mu umožnily jednodušší komunikaci a vzájemnou interakci se Stránkami. Cookies mohou být společností Havana Club International S.A. využity k přizpůsobení Vašich zkušeností se Stránkami dle přání zákazníků. Společnost Havana Club International S.A. může cookies využít také k evidování toho, kolikrát uživatel její Stránky navštívil a na jaké stránky tento uživatel vstoupil. Prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče však můžete získávání cookies kdykoliv zakázat. Není záměrem společnosti Havana Club International S.A. využívat cookies k získávání informací, které se netýkají její Stránek nebo Vaší interakce s nimi. 

  IP adresa: Společnost Havana Club International S.A. může získat Vaší IP (internetový protokol) adresu za účelem lepší diagnostiky problémů s jejím serverem a správy její Stránek. IP adresa je číslem, jež je Vašemu počítači přiřazeno, když používáte internet. Tato informace neobsahuje žádné informace způsobilé k osobní identifikaci Vaší osoby. Vaše IP adresa se používá i k Vaší identifikaci během konkrétního spojení a k získávání širších demografických údajů. 

  Použití: Informace získané na a prostřednictvím Stránek mohou být použity pouze k tomu, aby Vám byly zaslány Vámi vyžádané informace, aktualizace Stránek společnosti Havana Club International S.A. a informační leták. Toto použití můžete také kdykoliv omezit následováním pokynů v sekci Volby/Odhlášení níže. 

  Pokud jde o informace způsobilé k neosobní identifikaci, společnost Havana Club International S.A. může tyto údaje použít k vylepšení jejích Stránek a k tomu, aby Vám zaslala informace, které Vás mohou zajímat. Tyto informace může společnost Havana Club International S.A. také v souhrnné, anonymní podobě sdílet s jinými osobami, jako jsou inzerenti, kteří mají zájem o inzerci na Stránkách, což znamená, že tyto informace nebudou obsahovat žádné informace způsobilé k osobní identifikaci Vás nebo jakékoliv jiné osoby. Tyto informace mohou být rovněž použity k hodnocení toho, které části Stránek jsou oblíbenější než ostatní, k určení toho, odkud přicházejí návštěvníci a kam pokračují a jak dlouho zůstávají na určité stránce, nebo na Stránkách obecně. Společnost Havana Club International S.A. se neustále snaží zjistit, jak uživatelé Stránky užívají, aby Stránky pro uživatele zpříjemnila. Informace týkající se Vašeho užívání Stránek a s tím spojených služeb mohou být pro tyto účely zpřístupněny jedné nebo více třetím osobám, jakými jsou zpracovatelé dat, realizační agentury nebo reklamní agentury. 

  Společnost Havana Club International S.A. může informace týkající se Vašeho užívání Stránek včetně, ale bez omezení na informace způsobilé k osobní identifikaci, které poskytnete, a další informace týkající se Vašeho užívání Stránek převést, prodat nebo postoupit třetím osobám pouze v důsledku prodeje, fúze, konsolidace, změny vedení, převodu podstatné části majetku, reorganizace nebo likvidace společnosti Havana Club International S.A. 

  Společnost Havana Club International S.A. může informace týkající se uživatelů Stránek na žádost nebo ze zákona zpřístupnit úředníkům nebo agenturám podílejícím se na výkonu práva. 

  Umísťování informací na nebo prostřednictvím Stránek: Jste výhradně odpovědni za informace a jiný obsah, který umístíte na nebo prostřednictvím Stránek. Viz Smluvní podmínky. Jste srozuměni s tím, že osobní a jiné informace (např. uživatelské jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo), které umístíte na nebo prostřednictvím Stránek, jsou všeobecně dostupné a mohou být shromažďovány a použity jinými osobami a mohou vést k nevyžádaným zprávám nebo jinému kontaktu ze strany jiných osob. Uživatelům těchto fór doporučujeme, aby byli při poskytování osobních informací o jejich osobě opatrní. 

  Zabezpečení: Společnost Havana Club International S.A. bere zabezpečení velice vážně. Bezpečný přenos Vašich informací z Vašeho počítače na naše servery zajišťuje použitím kódovacího softwaru. V důsledku otevřené komunikační povahy internetu však nemůže zaručit, že komunikace mezi Vámi a společností Havana Club International S.A., a společností Havana Club International S.A. a Vámi, se vyhne neoprávněnému přístupu třetích osob. 

  Odkazy: Tyto Stránky mohou obsahovat propojení nebo odkazy na jiné internetové stránky mimo kontrolu společnosti Havana Club International S.A. Vezměte prosím na vědomí, že nad těmito stránkami nemá společnost Havana Club International S.A. kontrolu a že její zásady ochrany dat se na tyto stránky nevztahují. 

  Souhlas se zpracováním: Poskytnutím jakýchkoliv osobních informací na těchto Stránkách jste plně srozuměni a jednoznačně souhlasíte s přenosem takovýchto osobních informací společnosti Havana Club International S.A., a se shromažďováním a zpracováním takovýchto osobních informací za podmínek uvedených níže. 

  Volba/Odhlášení: Kdykoliv můžete nechat své jméno vyjmout ze seznamu e-mailů společnosti Havana Club International S.A. a odstranit všechny Vaše osobně identifikující informace zasláním e-mailu s předmětem „Unsubscribe to Havana Club International S.A.“ (Odhlásit z Havana Club International S.A.) nebo „Unsubscribe to Partners“ (Odhlásit od partnerů) na contact@havana-club.com

  Přístup, kontrola a oprava osobních údajů: Pokud chcete zkontrolovat a/nebo aktualizovat informace, které jste na Stránkách poskytli, zašlete prosím e-mail na contact@havana-club.com, v němž o takovýto přístup nebo změnu požádáte. Pokud se obáváte, že osobní údaje, které o Vás společnost Havana Club International S.A. vede, jsou nesprávné, kontaktujte nás prosím a my je v souladu s tím aktualizujeme nebo odstraníme. Za aktuální zpracování je odpovědný manažer komunikace společnosti Havana Club International S.A. Používání Stránek: Stránky můžete užívat nebo jinak na ně vstoupit pouze tehdy, pokud jste dosáhli zákonné věkové hranice pro nákup a konzumaci alkoholických nápojů stanovené v zemi, kde máte bydliště. Viz Smluvní podmínky. Pokud nám bude oznámeno nebo se budeme rozumně domnívat, že nám byly osobní informace poskytnuty osobou nedosahující zákonné věkové hranice, vyvineme přiměřené úsilí, abychom takovéto osobní informace z naší databáze odstranili. 

  Přijetí těchto zásad z Vaší strany: Užíváním těchto Stránek dáváte najevo, že přijímáte Zásady ochrany dat společnosti Havana Club International S.A. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, prosíme abyste Stránky společnosti Havana Club International S.A. nepoužívali. Společnost Havana Club International S.A. si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy kdykoliv změnit, upravit, přidat nebo odstranit části těchto zásad, proto návštěvníkům doporučujeme tyto zásady čas od času zkontrolovat. Vaše následné užívání Stránek po změně těchto podmínek bude považováno za přijetí těchto změn. 

  Identifikace subjektu zveřejňujícího tyto stránky 

  HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. Calle A no. 309 e/13 y 15 Vedado, Plaza

  Ciudad de La Habana, Kuba

  contact@havana-club.com

  Aktualizace: březen 2007

  Hosting stránek: Link By Net

  Iframe